#

IEA: obiectivele regenerabile 2030

Conform datelor de la International Energy Agency (IEA), până în 2028, mixul global de energie va fi transformat. Astfel, pentru îmbunătățirea continuă a serviciul de analiză din domeniul energetic, Energy Analytical Studies oferă o sinteză a datelor și obiectivelor regenerabile până în 2030.

Piața energetică internațională este într-o continuă transformare și pe calea de a adăuga mai multă capacitate de energie regenerabilă în următorii cinci ani. Conform IEA, aproximativ 3.700 GW de capacitate regenerabilă va fi conectată în perioada 2024-2028, impulsionată de politicile de sprijin în peste 130 de țări.

În următorii cinci ani, se preconizează că vor fi atinse mai multe etape ale energiei regenerabile:

  • în 2024, energia eoliană și solară vor genera împreună mai multă energie electrică decât hidroenergia;
  • în 2025, sursele regenerabile vor depăși cărbunele, devenind cea mai mare sursă de producere a energiei electrice;
  • energia eoliană și solară vor depăși generarea nucleară de electricitate în 2025 și, respectiv, 2026;
  • în 2028, sursele de energie regenerabilă vor reprezenta peste 42% din producția globală de energie electrică, ponderea energiei eoliană și solară dublându-se la 25%.

În 2023, adăugările anuale la nivel global de capacitate regenerabilă au crescut cu aproape 50% la aproape 510 GW. Aceasta este cea mai rapidă rată de creștere din ultimele două decenii. De asemenea, este al 22-lea an consecutiv în care adăugările de capacitate din surse regenerabile au stabilit un nou record. Creșteri noi de capacități de regenerabile au fost înregistrate în Europa, Statele Unite ale Americii, Brazilia și China. În 2023, China a pus în funcțiune la fel de multă energie solară cât a făcut întreaga lume în 2022. La nivel global, energia solară a reprezentat trei sferturi din adăugările de capacitate regenerabilă. În acest sens, IEA a dezvoltat un scenariu, conform căruia triplarea capacității globale de energie regenerabilă de la nivelurile din 2022 până în 2030, ar duce la generarea a peste 11.000 GW, în conformitate cu scenariul IEA, Net Zero Emissions 2050.

În condițiile politicilor energetice existente și a condițiilor de pe piața energetică, se estimează că, capacitatea globală de energie regenerabilă va ajunge la 7.300 GW până în 2028. Statele pot reduce decalajul pentru a ajunge la peste 11.000 GW până în 2030, depășind provocările actuale și implementând mai rapid politicile de energie regenerabilă existente. Aceste provocări se încadrează în patru categorii principale și diferă în funcție de țară:

  • incertitudinile politice și răspunsurile politice întârziate la noul mediu macroeconomic;
  • investiții insuficiente în infrastructura rețelei care împiedică extinderea mai rapidă a surselor regenerabile;
  • bariere administrative și proceduri de autorizare și probleme de acceptare socială;
  • finanțare insuficientă a regenerabilelor în economiile emergente și în curs de dezvoltare.

Abordarea pragmatică a acestor provocări, poate duce la o creștere cu aproape 21% mai mare a utilizării surselor regenerabile, împingând lumea să fie pe drumul cel bun pentru a îndeplini angajamentul global de triplare a consumului de energie regenerabilă.

Obiectivul global de triplare a surselor regenerabile până în 2030, variază semnificativ în funcție de țară și regiune. Țările G20 reprezintă astăzi aproape 90% din capacitatea globală de energie regenerabilă. În cazul accelerat, care presupune o implementare îmbunătățită a politicilor regenerabile și a obiectivelor existente, G20 și-ar putea tripla capacitatea instalată colectivă până în 2030. Ca atare, G20 are potențialul de a contribui în mod semnificativ la triplarea surselor regenerabile la nivel global. Cu toate acestea, pentru a atinge obiectivul global, rata noilor instalații trebuie să se accelereze și în alte țări, inclusiv în multe economii emergente și în curs de dezvoltare din afara G20, dintre care unele nu au ținte de energie regenerabilă și/sau politici de sprijin a tranziției energetice. China, la momentul de față, reprezintă aproape 60% din noua capacitate regenerabilă care se estimează că va deveni operațională la nivel global până în 2028. În ciuda renunțării treptate a subvențiilor naționale în 2020 și 2021, implementarea energiei solare în China se accelerează, datorită atractivității economice a tehnologiilor. Prognoza IEA, arată că, China își va atinge ținta națională pentru 2030 privind instalațiile eoliene și solare înainte de termen. Rolul Chinei este esențial în atingerea obiectivului global de triplare a surselor regenerabile, deoarece se așteaptă ca țara să instaleze mai mult de jumătate din noua capacitate necesară la nivel global până în 2030.

Expansiunea energiei regenerabile începe, de asemenea, să se accelereze în alte regiuni ale lumii, în special în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, în principal datorită stimulentelor de politică care profită de competitivitatea costurilor a panourilor fotovoltaice și a energiei eoliene onshore. Deși, creșterea capacității de energie regenerabilă crește în Africa sub-sahariană, regiunea încă are performanțe slabe, având în vedere potențialul de resurse și nevoile de electrificare.

În concluzie, Energy Analytical Studies remarcă că, implementarea energiei regenerabile și abordarea tranziției energetice, asigurând în aceleași timp satisfacerea cererii de resurse energetice, este una dintre cele mai mari provocări actuale la nivel mondial. Atât industria energetică, cât și societatea are responsabilitatea de a colabora și de a contribui la atingerea obiectivelor regenerabile până în 2030, fără, însă, a sacrifica securitatea energetică și stabilitatea socială.